شلیک تیر به سوی هدف - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شلیک تیر به سوی هدف

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید