کودتای کلاسیک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

کودتای کلاسیک

  1. رسیدن به پیروزی در موقعیتی که به ظاهر غیرقابل پیروزی بنظر می‌رسد آن هم در شرایطی که حریف شما دوازده مهره را بیرون کشیده و فقط سه مهره روی خان-دو دارد. شما شجاعانه ارتباط را با یک مهره روی خان-یک او حفظ می کنید و چهارده مهره دیگر خود را در جایی که بتوان مهره های او را مهار کرد، مستقر می کنید. اگر شما موفق به زدن یک یا ترجیحاً دو تا از مهره‌های حریف شوید، برنده شدن در کودتای کلاسیک برای شما رضایت بخش و برای حریف دیوانه کننده است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه