توزیع با مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

توزیع با مکعب

  1. توزیعیکه با مکعب دوبرابری انجام شود و تمامی تصمیمات مکعب متناسب با موقعیت بازی گرفته شود. این بدان معناست که برخی از [آزمایش‌ها] (#trial) به رها کردن داو ختم خواهند شد و برخی دیگر با مقدار مکعب ۲، یا ۴ و یا حتی بالاتر به پایان می‌رسند. تورزیع‌های با مکعب، دارای دقت بیشتری به جهت شبیه‌سازی بازی‌های واقعی هستند. همچنین توزیع‌های که با مکعب انجام می‌شوند به دلیل اشتباهات در تصمیم‌گیری مکعب تا حد زیادی در معرض خطای ساختاری می‌باشند.

  2. مقداری که در یک توزیع بدست می‌آید و این با انجام آزمایش‌های بیشتر و بیشتر دقیق‌تر خواهد بود.اگر بتوانید یک توزیع را به تعداد بی نهایت بار تکرار کنید نتیجه‌ی بهتری را بدست خواهید آورد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه