تعداد وارد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تعداد وارد

  1. فرمولی که جف وارد برای گرفتن تصمیمات مکعب در شرایط رقابت سرعت محض ابداع کرده است. این اصلاحیه ای از خال شمار پایه است که برای در نظر گرفتن عناصر توزیع مهره طراحی شده است. تعداد وارد هر بازیکن تعداد پیپ های او است، به اضافه ۲ برای هر مهره‌ی اضافه‌تر از ۲ در خان-یک، منهای ۱ برای هر خان اضافی تختِ خانه در مقایسه با حریف، به علاوه ۲ برای هر مهره اضافی که در بازی در مقایسه‌ی با حریف دارید، به اضافه ۱/۲ خال برای هر مهره اضافی که از بازی در مقایسه با حریف خارج کرده‌اید. با این حساب بازیکنی که در نوبت پرتاب قرار دارد، تعداد خود را ۱۰ درصد افزایش می دهد. وارد توصیه می کند:

    • داو بدهید اگر تعداد شما از تعداد حریف بیشتر از ۲ نباشد.
    • داو مجدد بدهید اگر تعداد شما از تعداد حریف بیشتر از ۱ نباشد.
    • مکعب را قبول کنید در صورتی که تعداد داو دهنده در یک رقابت کوتاه (۵۰ خال) بیش از ۲ نباشد، در یک مسابقه میانه ​​(۷۵ خال) بیش از ۳ نباشد، یا در یک مسابقه طولانی (۱۰۰ خال) بیش از ۴ نباشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه